IBM

IBM i Norge er en av landets største konsulentorganisasjoner.

Gjennom IBMs internasjonale nettverk vil arenaprosjektet kunne trekke på en omfattende kompetanse knyttet til hvordan utvikle nettløsninger som bidrar til framtidens integrerte systemer for helse- og velferdstjenester. IBM sitt samarbeid med Stavanger kommune innen programmet «Smarter Cities Challenge», vil være en integrert del av arenaprosjektet.

Ved forandring av forretningsprosesser bistår IBM kundene med kunnskap basert på bransjekompetanse, tjenester og teknologi. IBM leverer noen av de mest skalerbare og sikre nettløsningene i verden.

Sammen med samarbeidspartnerne tilbyr IBM kunnskap og erfaring om viktige bransjer.