Hepro AS

www.hepro.no/index.html

Hepro AS

Vi er en moderne og fremtidsrettet kompetansebedrift som utvikler, produserer og selger hjelpemidler og velferdsteknologi av høy kvalitet og rent design.

Vår visjon er å gi våre kunder muligheten til å klare seg selv, delta aktivt i egen hverdag og bo lengre hjemme.

Antall eldre øker kraftig de nærmeste årene, uten at tilgangen på kvalifisert helsepersonell øker tilsvarende. Hepro tar denne utfordringen på alvor. 

Velferdsteknologi handler om å skape trygghet, mestring, trivsel og gode hverdager. I over 30 år har Hepro laget skreddersydde produkter til våre kunder og vi vet derfor at brukervennlighet er nøkkelen til suksess. I tett samarbeid med helsepersonell, sluttbrukere og pårørende utvikler vi løsninger som frigjør ressurser til bedre omsorg.

Hepro ønsker å gi personer med helseutfordringer trygghet og mulighet til å kunne bo lengre hjemme. Hvis man likevel ikke kan bo lengre hjemme må vi også imøtekomme de nye behovene. Med andre ord henger velferdsteknologien sammen med livssyklusen vår, og vi må kunne bygge på med nye løsninger og tjenester etter hvert som den enkelte bruker får andre/nye behov.

Vår oppgave som leverandør av velferdsteknologi er å forstå behovene til brukerne, og samtidig gi helsepersonell og administrasjon gode verktøy i sin arbeidshverdag. Eldrebølgen vil føre til at vi vil få store utfordringer med å imøtekomme de omsorgs- og tjenestebehov man i fremtiden vil ha behov for. 

Samfunnets utvikling innen teknologi går i en rivende fart, men som N.P. Nissen sier " velferdsteknologi handler ikke om teknologi, men om mennesker". Dette betyr at vi ikke skal distansere oss fra brukerne ved hjelp av teknologi, men at vi må tørre å tenke nytt og innovativt for å ivareta de som trenger det mest. De varme hendene innen helsetjenesten trengs mer enn noen gang, og slik vi ser det er det hensiktsmessig å få automatisert en del av dagens arbeidsoppgaver, slik at man som omsorgsperson kan få frigjort tid, til nettopp - å bedrive omsorg.  

Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListFill 1Fill 1Facebook-04fbGroup 3Fill 1Page 1Group 125Group 68 Copy 6Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterFill 1ListGroup 2ArkivNSCC_Logo