Hepro AS

Etablert: 1987

Produkt/tilbud: Velferdsteknologi, tekniske hjelpemidler for voksne, barn og unge, baderomsløsninger til institusjoner

Nettsted: www.hepro.no

www.hepro.no/index.html

KONTAKTPERSON
Ellen Myrland
47679788

Hepro AS

Vi er en moderne og fremtidsrettet kompetansebedrift som utvikler, produserer og selger hjelpemidler og velferdsteknologi av høy kvalitet og rent design.

Vår visjon er å gi våre kunder muligheten til å klare seg selv, delta aktivt i egen hverdag og bo lengre hjemme.

Antall eldre øker kraftig de nærmeste årene, uten at tilgangen på kvalifisert helsepersonell øker tilsvarende. Hepro tar denne utfordringen på alvor.

Velferdsteknologi handler om å skape trygghet, mestring, trivsel og gode hverdager. I over 30 år har Hepro laget skreddersydde produkter til våre kunder og vi vet derfor at brukervennlighet er nøkkelen til suksess. I tett samarbeid med helsepersonell, sluttbrukere og pårørende utvikler vi løsninger som frigjør ressurser til bedre omsorg.

Hepro ønsker å gi personer med helseutfordringer trygghet og mulighet til å kunne bo lengre hjemme. Hvis man likevel ikke kan bo lengre hjemme må vi også imøtekomme de nye behovene. Med andre ord henger velferdsteknologien sammen med livssyklusen vår, og vi må kunne bygge på med nye løsninger og tjenester etter hvert som den enkelte bruker får andre/nye behov.

Vår oppgave som leverandør av velferdsteknologi er å forstå behovene til brukerne, og samtidig gi helsepersonell og administrasjon gode verktøy i sin arbeidshverdag. Eldrebølgen vil føre til at vi vil få store utfordringer med å imøtekomme de omsorgs- og tjenestebehov man i fremtiden vil ha behov for.

Samfunnets utvikling innen teknologi går i en rivende fart, men som N.P. Nissen sier " velferdsteknologi handler ikke om teknologi, men om mennesker". Dette betyr at vi ikke skal distansere oss fra brukerne ved hjelp av teknologi, men at vi må tørre å tenke nytt og innovativt for å ivareta de som trenger det mest. De varme hendene innen helsetjenesten trengs mer enn noen gang, og slik vi ser det er det hensiktsmessig å få automatisert en del av dagens arbeidsoppgaver, slik at man som omsorgsperson kan få frigjort tid, til nettopp - å bedrive omsorg.

HEPRO:

– Denne avtalen er strategisk veldig viktig for Hepro

Hepro inngår avtale med 62 kommuner innen medisineringsstøtte. Verdien er estimert fra oppdragsgiver til å være mellom 100 og 400 millioner kroner i avtaleperioden.

Hepro Medisinerinsstøtte

Arkiv