Helseapps AS

helseboka.no/

KONTAKTPERSON
Marius Christensen
411 05 092

Helseapps AS

Helseboka Pro er et journalsystem for helsepersonell som gir helt unike muligheter.

En kan journalføre all helsehjelp på sin mobil, nettbrett eller datamaskin. Det betyr at journalsystemet er tilgjengelig til enhver tid.

Dette kan ha en spesielt stor verdi for helsepersonell som må være ekstra mobile. En kan lett dele bilder, skjemaer og annen helseinformasjon med både fastlege, sykehus og andre private helseaktører.

Vi kobler helsepersonell, pasient og pårørende sammen i ett og samme system. Våre unike muligheter til å dele informasjon med pasientens egen medvirkning gjør at Helseboka Pro tenker helt nytt om hvordan morgendagens helsevesen skal møte sine utfordringer.

Helseboka PRO tilbyr en klinikk eller kontor et komplett produkt for pasientdialog. Gjennom vår plattform får man et effektivt verktøy for kommunikasjon med sine pasienter. Systemet vårt er integrert med de fleste journalsystemer og kan også brukes av alt helsepersonell uansett om man jobber innenfor det offentlige eller private.

Gjennom vårt løsning kan pasienten kontakte helsepersonell for timebestillinger, eKonstultasjon eller videokonsultasjon og helsepersonell kan enkelt sende sikre beskjeder til sine pasienter uansett om de har brukt Helseboka før eller ikke. I Helseboka har vi i tillegg et integrert betalingssystem som gjør at man kan ta forhåndsbetalt for sine konsultasjoner. På denne måten kan man alltid være sikker på at man alltid får betalt for sitt faktiske arbeid.

I Helseboka har vi også bygd en løsning for Covid-19 testsentre der mange kommuner nå bruker vår løsning. Kort fortalt lar løsningen kommunene:

  • Tilby nettbooking av test-timer
  • Be pasienter svare sikkert på spørsmål om helse
  • Sende informasjon inn i journalsystem
  • Sortere og triagere pasienter
  • Lage automatiske oppfølgningsrutiner

Vi dekker nå omlag 1.000.000 innbyggere i Norge, og tilbakemeldingene har vært svært gode.

  • 90% Reduksjon i telefonhenvendelser
  • Halvering i tid på journalføring

UTVIKLING:

Søker brukere: Helseboka leverer brukervennlige e-helsetjenester for både helsepersonell, pasienter og folk flest

Helseapps søker privatpersoner som ønsker å være med på videreutviklingen av Helseboka. Helseboka lar deg samle dine helseopplysninger og få kontroll over din egen helsesituasjon.

Microsoft Teams image

Arkiv