Heimdal Forvaltning AS

heimdalfondene.no/

KONTAKTPERSON
Morten Solberg Oftedal
97321366

Heimdal Forvaltning AS

Vi gjør fondssparing tilgjengelig for folk flest. Hos oss skal fondssparing være enkelt, trygt og forutsigbart

Heimdal Forvaltning er et forvaltningsselskap med konsesjon til fondsforvaltning fra Finanstilsynet.

Selskapets navn har opphav i den Norrøne Guden Heimdall.

Heimdall hadde hornet Gjallarhorn og et signal fra dette hornet skulle markere starten på Ragnarok, verdens undergang. Det sies at Heimdall trengte mindre søvn enn en fugl, kunne se 100 mil avgårde både natt og dag, og hadde så god hørsel at han kunne høre gresset gro på engene og ullen vokse på sauene. Vi synes Heimdall er et godt ideal å ha for et forvaltningsselskap.

Vi har runen F i vår logo som symboliserer forvaltning, fe, budskap og rikdom.

Arkiv