Healthline AS

www.healthline.no/

KONTAKTPERSON
Anja Totland


Healthline AS

Vi er et selskap som har spesialisert oss på utvikling av digitale verktøy for å styre og koordinere tverrfaglige prosesser og samhandling innen områder som folkehelsearbeid og prosjektgjennomføring

Healthline AS ble stiftet 12.04.2016. Våre verktøy utvikles for å forenkle styring av komplekse prosesser, og gi enkel tilgang til forskningsbasert beslutningsstøtte i kristiske faser av oppbygging, gjennomføring og oppfølging av slike prosesser.

Løsningene er utviklet med tverrfaglig kompetanse fra fagområderene pedagogikk, psykologi, samfunnsvitenskap, helsefag og IKT.

Healthline AS er målbedrift i Nordhordland Næringshage AS, og har mottatt støtte fra Innovasjon Norge, Connect Vest, Region Nordhordland og Sparebanken Vest v/Spinnfondet.

Arkiv