Haugaland Kraft

www.haugaland-kraft.no

Haugaland Kraft

Haugaland Kraft skal forenkle og trygge hverdagen til kundene basert på framtidsrettet teknologi innen fornybar energi og telekommunikasjon.

Haugaland Krafts kjerneområder er kraftproduksjon, kraftdistribusjon, energiomsetning, bredbåndtjenester samt kommersialisering av nye energiformer.

Vår visjon: Vi gir kraft til en sterk og attraktiv region.

Haugaland Kraft skaper merverdi for innbyggerne på Haugalandet. Haugalandet er en region med stor drivkraft og verdiskapning, vakker natur, god beliggenhet og gode oppvekstvilkår.

Haugaland Kraft jobber med å utvikle områder som er og vil bli viktige for fremtiden, for både næringsliv og samfunn.

Forretningsidé:

Haugaland Kraft skal forenkle og trygge hverdagen til våre kunder basert på framtidsrettet teknologi innen fornybar energi og telekommunikasjon.

Haugaland Kraft er eid av kommunene selskapet betjener.

Group 2ArkivNSCC_LogoLinkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListFacebook-04fbPage 1Group 125Group 68 Copy 6Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterList