Haltenbanken Bergen AS

www.haltenbanken.com

KONTAKTPERSON
Sissel Falch
95125121

Haltenbanken Bergen AS

Kreative hoder, kommersiell teft

Haltenbanken er et reindyrket designbyrå. Vår ekspertise er designdrevet merkeutvikling og brukeropplevelser både i fysiske og digitale omgivelser. Vi skaper verdi gjennom å utvikle sterke merker og konseptualisere ideer gjennom bruk av strategisk design i forretningsutvikling. Her leverer vi tjenester innenfor spekteret visuell identitet, digital design, omgivelsesdesign og design thinking. Haltenbanken holder til i Bergen og har 8 ansatte.

Arkiv