Haltenbanken Bergen AS

www.haltenbanken.com

Haltenbanken Bergen AS

Kreative hoder, kommersiell teft

Haltenbanken er et reindyrket designbyrå. Vår ekspertise er designdrevet merkeutvikling og brukeropplevelser både i fysiske og digitale omgivelser. Vi skaper verdi gjennom å utvikle sterke merker og konseptualisere ideer gjennom bruk av strategisk design i forretningsutvikling. Her leverer vi tjenester innenfor spekteret visuell identitet, digital design, omgivelsesdesign og design thinking. Haltenbanken holder til i Bergen og har 8 ansatte.

Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListFill 1Fill 1Facebook-04fbGroup 3Fill 1Page 1Group 125Group 68 Copy 6Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterFill 1ListGroup 2ArkivNSCC_Logo