Halogen

Prosjekter

VideoForAlle

www.halogen.no

Halogen

Halogen er et norsk teknologisk uavhengig digitalt kommunikasjons- og designbyrå.

Halogen skaper helhetlige brukeropplevelser; produkter, prosesser og tjenester, med designtilnærming. Selskapet er et spesialistmiljø innen brukeropplevelse og designtenking, og jobber med design på et strategisk og operasjonelt nivå. Vi er et tverrfaglig miljø med 50 spesialister fra ulike fagdisipliner.

Halogen har hovedkontor i Oslo og regionskontor i Stavanger.

Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListFill 1Fill 1Facebook-04fbGroup 3Fill 1Page 1Group 125Group 3Group 68 Copy 6Group 3Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterFill 1ListGroup 2ArkivNSCC_Logo