Halogen

Halogen er et norsk teknologisk uavhengig digitalt kommunikasjons- og designbyrå.

Halogen skaper helhetlige brukeropplevelser; produkter, prosesser og tjenester, med designtilnærming. Selskapet er et spesialistmiljø innen brukeropplevelse og designtenking, og jobber med design på et strategisk og operasjonelt nivå. Vi er et tverrfaglig miljø med 50 spesialister fra ulike fagdisipliner.

Halogen har hovedkontor i Oslo og regionskontor i Stavanger.