Halodi Robotics AS

www.halodi.com/

KONTAKTPERSON
Egil Utheim
92437935

Halodi Robotics AS

Vi leverer et robothjelpesystem som utfører praktiske oppgaver i hjemmet på en trygg og sikker måte. Dette gir selvstendighet og mestring til å bo lenger hjemme.

Halodi Robotics et norsk firma med hovedkontor i Moss som er et verdensledende selskap innen utvikling og salg av humanoide roboter. Vi utvikler SARAH Respons som er et robothjelpesystem som gir selvstendighet og mestring til å bo lenger hjemme for eldre og andre med funksjonsbegrensninger. Roboten kan utføre praktiske oppgaver og fjernstyres av helsepersonell fra et responssenter og systemet kan svare på alle typer alarmer.

Robothjelpesystemet SARAH Respons har tre komponenter; operatørens kontrollstasjon på responssenter, kommunikasjonsinfrastruktur og en humanoid robot hjemme hos brukeren. Roboten fjernstyres fra kontrollstasjonen, og ved hjelp av innebygget autonomi, vil den effektivt kunne utføre oppgaver hos brukeren. Operatøren på responssenteret svarer på henvendelser og alarmer og iverksetter nødvendige tiltak umiddelbart hjemme hos bruker via roboten. Løsningen vil kunne redusere behovet for at helsepersonell må reise ut på oppdrag som roboten kan utføre og frigjør derfor helsepersonell til oppgaver som krever dette.

SARAH er den første fjernstyrte humanoide roboten som kan utføre et bredt spekter av hjelpeoppgaver som tilberedning og servering av mat, tilrettelegge i stell og administrere og gi medisiner etc. Systemet kan enkelt utvides i takt med økende antall brukere som ønsker å bo lenger hjemme. Denne løsningen kan i fremtiden også brukes av pårørende som kan logge seg på hjemmefra og andre som ønsker fjernstyring av helsetjenester som ved medisinsk avstandsoppfølging , fastlege og hjemmesykehus.

SARAH Respons lanseres i 2021, men allerede i dag starter vi pilotprosjekter for utprøving av tjenesten hvor vi bruker vår forskningsrobot EVE. Vi har et offentlig innovasjonsprosjekt, HIRo støttet av forskningsrådet sammen med Sunnaas sykehus HF, Skien kommune og IFE der vi skal kartlegge og teste ut brukerbehov for robothjelpesystemet, før pilotering og lansering høsten 2021.Arkiv