Høgskolen i Sørøst-Norge

www.innovatoriet.usn.no

Høgskolen i Sørøst-Norge

På Innovatoriet får brukere, beslutningstakere og andre besøkende førstehåndserfaring med en rekke spennende velferdsteknologiske produkter og løsninger

Velferdsteknologi – se, ta på, kjenn, prøv

Innovatoriet på campus Vestfold ved Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) er Europas største, faste visningsarena for velferdsteknologi. Innovatoriet formidler kunnskap om velferdsteknologi og viser fram spennende løsninger i hele tjenestekjeden – fra barnehage til eldreomsorg. Undervisningen er åpen både for egne studenter og ansatte, men også for kommuner, foreninger og alle andre interesserte.

Utstillingen på Innovatoriet har om lag 150 produkter fra 55 leverandører fra inn- og utland. Produktene som vises fram er hjelpemidler til daglige gjøremål, for kontakt og kommunikasjon, til påminnelser og struktur, til aktiviteter og trygghet og sosiale roboter til opplæring. Utstillingen fornyes og utvides fortløpende. Innovatoriet har tett dialog med leverandørene, og gir tilbakemeldinger fra brukere og ideer til videreutvikling av løsningene. Visningsarenaen er en «marked maker» for mange produkter.

Løsningene som vises på Innovatoriet skal være tilgjengelige i markedet nasjonalt eller internasjonalt. Innovatoriet selger ingen produkter, vi henviser interesserte kjøpere videre til leverandøren. Det er gratis for leverandører å stille ut i Innovatoriet, men de må sørge for opplæring, installering og oppdatering av sine løsninger.

 Nettside: www.innovatoriet.usn.no

FAKTABOKS:

Høgskolen i Sørøst-Norge

·       Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) er landets nest største statlige høgskole med om lag 19.500 studenter og 1500 ansatte.

·       HSN er regionalt forankret, og med åtte studiesteder i tre fylker er vi tydelig og sterkt til stede i en av landets mest spennende og dynamiske regioner.

·       HSNs forskning er internasjonalt konkurransedyktig og kjennetegnes av tett samfunns- og næringsliv, både regionalt og nasjonalt.

·       HSN prioriterer anvendt, profesjonsrettet og praksisnær forskning innenfor prioriterte fagområder.

·       HSN underviser om og forsker på helseteknologi og velferdsteknologi innenfor flere fagområder og på flere campus.

Nettside: usn.no

Group 2ArkivNSCC_Logoarrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListFill 19fbPage 1Group 125Group 68 Copy 6Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterList