Greater Stavanger

Er en interkommunal næringsutvikler og representerer et samarbeid mellom 15 kommuner.

Greater Stavanger er en prosjektbasert organisasjon. De bidrar i mange ulike prosjekter, som koordinator, initiativtaker eller med prosjektledelse. Deres jobb er å se muligheter og å få jobbet frem konkrete resultater.

Selskapets prosjekter er begrunnet i handlingsplanen som igjen er tuftet på de store linjene i Strategisk Næringsplan for Stavanger-regionen.

Innsats er forankret i strategisk næringsplan, slik at de leverer på regionens behov og ønsker, både for næringsliv og offentlige myndigheter.