Greater Stavanger

www.greaterstavanger.com

Greater Stavanger

Er en interkommunal næringsutvikler og representerer et samarbeid mellom 15 kommuner.

Greater Stavanger er en prosjektbasert organisasjon. De bidrar i mange ulike prosjekter, som koordinator, initiativtaker eller med prosjektledelse. Deres jobb er å se muligheter og å få jobbet frem konkrete resultater.

Selskapets prosjekter er begrunnet i handlingsplanen som igjen er tuftet på de store linjene i Strategisk Næringsplan for Stavanger-regionen.

Innsats er forankret i strategisk næringsplan, slik at de leverer på regionens behov og ønsker, både for næringsliv og offentlige myndigheter.

Group 2ArkivNSCC_LogoLinkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListFill 1Facebook-04fbGroup 3Fill 1Page 1Group 125Group 68 Copy 6Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterList