Gode Øyeblikk

Gode Øyeblikk

Vi er en helse- og omsorgstjeneste med spesialkompetanse i demensomsorg.

Vi tilbyr fleksible og skreddersydde tjenester for at personer med demens og deres pårørende skal kunne leve sitt liv slik de ønsker. 

Gode Øyeblikk ønsker å skape et konsept av nye og helhetlige tjenester tilpasset familienes behov gjennom hele sykdomsforløpet. Hos oss skal familiene finne fleksible og supplerende løsninger som gjør at de kan leve sine liv som de ønsker på tross av demenssykdom.

Våre løsninger bidrar til at personer med demens skal oppleve at de har kontroll over eget liv, at de kan fortsette å være seg selv. De skal bidra til at familiene får den støtte, veiledning og hjelp de trenger for å kunne fortsette å være et familiemedlem på egne premisser uten at det går ut over egen livskvalitet.