Glødefisk AS

www.glodefisk.no

Glødefisk AS

Vi er et reklamebyrå som har utviklet kunnskap og løsninger som skaper oppmerksomhet og forståelse rundt velferdsteknologi.

Vi er Glødefisk. Vi lager reklame. Vi tror på den gode ideen, på å engasjere og underholde. På at den som våger, vinner. Pingler og pedanter får finne seg andre å plage.

Og vi tror – nei, vi vet – at god markedskommunikasjon er en lønnsom investering. Og et konkurransefortrinn, ikke minst i markeder der produkter ellers er så like at de ­framstår som kloninger.

God reklame bygger sterke merker. Men å si det er på grensen til en klisjé. Og klisjeer er forbudt i Glødefisk, med mindre de er dødelig morsomme. Vi finner ikke opp kruttet, men vi elsker å få det til å smelle på nye måter. Om det skjer i avisa eller på Facebook er sekundært.

Kanskje er du enig i det du har lest så langt. Kanskje ­kontakter du oss. I så fall kan det utroligste skje.

Group 2ArkivNSCC_LogoLinkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListFacebook-04fbPage 1Group 125Group 68 Copy 6Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterList