Fourth Wave Therapeutics AS

www.4wave.co/

KONTAKTPERSON
Axel Holene
919 919 16

Fourth Wave Therapeutics AS

Fourth Wave Therapeutics kobler datascience og kognitive atferdsterapi for å skape lavterskel, personlig tilpasset depresjonsbehandling for alle med en smarttelefon som trenger hjelp.

Vi hjelper folk med å identifisere og endre atferds- og tankemønstre som driver depresjon.

Terapi og terapeutiske støtteverktøy har i liten eller ingen grad vært i stand til å dra nytte av de store tekniske fremskritt som er skjedd de siste årene. Derfor bygger vi neste generasjon digital depresjonsbehandling ved å kombinere teknologi med dyp innsikt og forståelse i kognitiv atferdsterapi.

Arkiv