Flow Technologies AS

www.flowtechnologies.no/

Flow Technologies AS

Vi utvikler Flowzone som er en sikker kommunikasjonsplattform for digitalisering av rehabilitering.

Flowzone er en digitale helseplattform utviklet av Flow Technologies AS (FT).  Tjenesten kobler sammen helsepersonell og deres pasienter, og muliggjør kontinuerlig digital oppfølging under rehabilitering og når pasienten er kommet hjem. Helsepersonell kan administrere og følge opp sine pasienter på en enkel og effektiv måte. Pasienter kan loggføre aktivitet, enkelt finne og følge rehabiliteringsplaner og ha dialog med sine behandlere.

Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListFill 1Fill 1Facebook-04fbGroup 3Fill 1Page 1Group 125Group 3Group 68 Copy 6Group 3Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterFill 1ListGroup 2ArkivNSCC_Logo