Flow Technologies AS

www.flowtechnologies.no/

KONTAKTPERSON
Charles Michelson
90841795

Flow Technologies AS

Vi utvikler Flowzone som er en sikker kommunikasjonsplattform for digitalisering av rehabilitering.

Flowzone er en digitale helseplattform utviklet av Flow Technologies AS (FT). Tjenesten kobler sammen helsepersonell og deres pasienter, og muliggjør kontinuerlig digital oppfølging under rehabilitering og når pasienten er kommet hjem. Helsepersonell kan administrere og følge opp sine pasienter på en enkel og effektiv måte. Pasienter kan loggføre aktivitet, enkelt finne og følge rehabiliteringsplaner og ha dialog med sine behandlere.

Arkiv