Firbent Terapi AS 

www.firbentterapi.no/

KONTAKTPERSON
Helle Karin Barstad
47621363

Firbent Terapi AS 

Firbent Terapi tilbyr kvalitetssikrede helse- og utdanningstjenester med terapihunder som forbedrer folks helse og motiverer til mestring.

Vestlandets største foretak som arbeider profesjonelt innen dyreassisterte intervensjoner

LIVSKVALITET:

Terapihund som kollega

Forskning viser at jevnlig kontakt med dyr har både en korttids- og langtidsvirkende effekt på beboere på sykehjem. Hunder gir glede, ro, oppfordrer til aktivitet og lek og mye kos..

Pixel På Sykehjem Foto Carina Johansen

Arkiv