Entalpi AS

KONTAKTPERSON
Richard Skår
957 31 547

Entalpi AS

Entalpi jobber med å vidareutvikle algoritme og testmetode, med kompetanse frå toppidretten, for intensitetsstyrt trening tilpassa fleire ulike kundegrupper som; folkehelse, helse og rehabilitering.

Vi utviklar og ein programvare som skal samle inn og analysere data frå ulike aktivitetssensorar og diverse utstyr brukt i gjennomføring av testar. Dette skal gje brukarane eit avansert analyseverktøy som raskt får fram resultat som kan målstyre både forsking og trening meir effektivt. Algoritme og testmetode for intensitetsstyrt trening skal implementerast i programvara.

Entalpi sit og i Eitri: Eitri Medisinsk Inkubator

Arkiv