Empaziz AS

empaziz.no

KONTAKTPERSON
Terje Skulstad
93468426

Empaziz AS

Vi utvikler en tverrfaglig og individualisert livsstilsapplikasjon som fokuserer på det overordnede bildet og tiltakene med størst effekt på livsstils- utfordringer

Våre daglige rutiner er en forenklet framstilling av vår livsstil. I Empaziz vil appen, gjennom en forenklet kartlegging, avdekke dine største forbedringspotensialer med livsstilen i forhold til oppgitte utfordringer. Basert på forbedringspotensiale vil du motta prioriterte endringsforslag utarbeidet av et ekspertpanel, bestående av et tverrfaglig utvalg forskere og klinikere fra flere fagfelt å velge blant. Tiltakene vil være individualisert og gi brukeren mulighet til å ta informerte valg.

Gjennom appen vil det også prosjekteres framtidig utvikling, gis påminnelser og støtte til tilpasninger av mål og tiltak.

Applikasjonen har et tilhørende web-panel, hvor helsepersoner og andre med tilgang, som gir en oversikt over brukeren sin livsstilen til brukeren(e) man har tilgang til, og i hvor stor grad de gjennomfører valgte tiltak. Fra web-panelet kan man også gi tilbakemeldinger på spørsmål fra bruker og foreslå endringer eller nye tiltak.

Arkiv