Easycare AS

Easycare AS

Vi utvikler avanserte kommunikasjons- og logistikkløsninger for helse- og omsorgssektoren

Vi setter pasienten i sentrum og utvikler løsninger som frigjør ressurser for bedre livskvalitet. Produktene tar utgangspunkt i verktøy utviklet i oljeindustrien gjennom mange år, der de har bidratt til betydelig effektivisering gjennom økt samhandling. 

For mer informasjon kontakt: Reinert Seland, tlf. 99283852, Reinert.Seland1@gmail.com

Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListFacebook-04fbGroup 3Fill 1Page 1Group 125Group 68 Copy 6Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2ArkivNSCC_Logo