Doublethink AS

doublethink.no/

Doublethink AS

Vi er spesialister innen virtuell- og augmentert virkelighet, visualiseringer, kommunikasjons- og styringssystemer og opplevelser som kan forandre hverdagen til det bedre.

Doublethink er et teknologi- og kommunikasjonsbyrå med en unik tilnærming til brukeropplevelser, interaksjon og historiefortelling. 

Av eksempler på løsninger vi jobber med er: 

Virtuell Helse: Utvikling av teknisk løsning av og innholdsproduksjon for brukertilpassede Virtual Reality-løsninger i helse- og rehabiliteringssammenhenger, spesielt rettet mot eldre personer med demens og kronisk sykdom

Peekabo: En multimedial plattform for behandling av brukerdata for spesialtilpassing av aktiviteter, social interaksjon, læring og kunnskaps- og erfaringsdeling. 

WombVR: Virtuell løsning for visualisering av ufødte barn under graviditet 

HoloHealth: Mixed Reality-løsninger som kombinerer fysisk fostring, digitale brukergrensesnitt og nye lærings- og formidlingsmetoder for alle aldersgrupper.

BrainSound: EEG-basert kontroll av digitale brukergrensesnitt for styring av interaksjoner og kreasjon av kunst/abstraksjonLinkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListFill 1Fill 1Facebook-04fbGroup 3Fill 1Page 1Group 125Group 3Group 68 Copy 6Group 3Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterFill 1ListGroup 2ArkivNSCC_Logo