Digital Adjuvant AS

www.digitaladjuvant.com/

KONTAKTPERSON
Gaute Næspe
93 89 91 72

Digital Adjuvant AS

Digital Adjuvant utvikler effektive rekrutteringskampanjer av deltakere til tester, kliniske studier, forsknings- og utviklingsprosjekter internasjonalt

Vi leverer også strategisk rådgivning, konsulenttjenester og bygger løsninger for digital tilstedeværelse til offentlige og private aktører i nasjonal og internasjonal helseindustri.

Selskapet utvikler programvare til bruk i sykehus og ulike forskningssenter. Vi bruker data fra driften nye sammenhenger, dette gir et godt verktøy og bedre oversikt. Hvilke tiltak virker, hvilke virker ikke? Vi er stolt over vårt bidrag til å bevege helsevesenet over i industri 4.0.

Arkiv