Data respons

datarespons.com/

Data respons

Data Respons er et norsk IT-selskap, med hovedkontor på Høvik utenfor Oslo.

Selskapet leverer løsninger, produkter og tjenester innen elektronikk og programvare for teknologibaserte bedrifter. Selskapet er notert på Oslo børs.

Selskapet har kontorer i Høvik, Bergen og Kongsberg, samt i Finland, Danmark, Sverige og Tyskland.

Data Respons er et fullservice, uavhengig teknologiselskap og en ledende aktør i markedet. De tilbyr produkter, tjenester og innebygde løsninger på alle nivåer av kompleksitet til OEM-bedrifter, systemintegratorer og produktleverandører innen en rekke markedssegmenter som forsvar, medisinsk utstyr, industriell automasjon, offshore, transport, energi og telekommunikasjon.

Data Respons fikk et nullresultat i andre kvartal 2010, mot et resultat på minus 98 millioner kroner i samme periode året før. Omsetningen var 176 millioner kroner (182) og ordrereserven 569 millioner kroner (454 millioner kroner) mens ordreinntaket var på 302 millioner kroner. Ordreinntaket var rekord for selskapet i løpet av et kvartal.

Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListFacebook-04fbGroup 3Fill 1Page 1Group 125Group 68 Copy 6Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2ArkivNSCC_Logo