ContinYou

www.continyou.no/

ContinYou

Smartere velferdsteknologi for en enklere hverdag.

ContinYou 

Smartere velferdsteknologi for en enklere hverdag 

En aldrende befolkning kommer til å bli en av de store utfordringene i de kommende tiårene. For å hjelpe med å løse noen av de utfordringene den vestlige verden står ovenfor, så har ContinYou utviklet Contact. En helt ny helseklokke med innebygd GSM og GPS. Det er en ultra-mobil automatisk fallalarm og helsemonitor. Den bruker big-data til å forutsi hendelser, lar folk være mobile, uavhengig og aktive lenger og gir dem muligheten til å bo lenger i eget hjem til tross for sykdom eller nedsatt funksjonsevne.

ContinYou er en grunder bedrift i Sandnes, Norge. For mer informasjon vennligst besøk www.continyou.no

ContinYou 

Smarter welfare technology for a better life

An aging population is going to be one of the big challenges in the coming decades. To help dealing with some of the challenges facing the western world, ContinYou developed Contact. A brand-new health watch with built in GSM and GPS. It`s an ultra-mobile automatic fall alarm and health monitor, utilizing big data to predict events. Enabling people to be mobile, independent and active longer and give them the opportunity to stay longer in their own homes despite illness or disabilities.

ContinYou is a fast-growing start up from Sandnes, Norway.  For more information please visit www.continyou.no
Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListFill 1Fill 1Facebook-04fbGroup 3Fill 1Page 1Group 125Group 68 Copy 6Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterFill 1ListGroup 2ArkivNSCC_Logo