Camar AS

www.camar.no/

Camar AS

Camar AS er et investeringsselskap. Bransjeuavhengig i sine investeringer, med et finansielt fokus.

Camar er et familie-eiet investeringsselskap, etablert i 1994 i Stavanger. Camars ressurser er primært dedikert til langsiktige investeringer hvor Camar ønsker å ha en aktiv eierrolle og påvirkningskraft mot selskapers ledelse.

Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListFill 1Fill 1Facebook-04fbGroup 3Fill 1Page 1Group 125Group 3Group 68 Copy 6Group 3Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterFill 1ListGroup 2ArkivNSCC_Logo