Camar AS

www.camar.no/

KONTAKTPERSON
Christine Sagen Helgø
905 27 719

Camar AS

Camar AS er et investeringsselskap. Bransjeuavhengig i sine investeringer, med et finansielt fokus.

Camar er et familie-eiet investeringsselskap, etablert i 1994 i Stavanger. Camars ressurser er primært dedikert til langsiktige investeringer hvor Camar ønsker å ha en aktiv eierrolle og påvirkningskraft mot selskapers ledelse.

Arkiv