Bolder

En sosial arena for bevisst og naturlig livsstil. Dette er stedet for utvikling av fysiske, mentale og tekniske egenskaper, møteplass for å sosialisere, arbeide, skape, være kreative og ha det gøy.

www.bolder.no

Truls Langfeldt


Gir innbyggere eierskap over egen data

03. mai 2017

Bolder

​En sosial arena for bevisst og naturlig livsstil. Dette er stedet for utvikling av fysiske, mentale og tekniske egenskaper, møteplass for å sosialisere, arbeide, skape, være kreative og ha det gøy.

The world is changing fast. Every day we deposit massive amounts of data. Your every move is being monitored and stored by global companies owning and controlling important global infrastructure. Every time you swipe your credit card, search for information, go for a run, rent a movie or interact with your phone, you give up valuable and private information. A few big co-operations harvest this data and use it to learn things about you that even you didn’t know about you. They use this insight to lock you into their products and services and profit from selling you privacy to small companies around the world. You are left out of the loop with regards to what happens to your information and rewarded with access to “free” services like Google Maps, Facebook, outlook and more. Now think about this. What if you could contro all your data? What would you do with it? Times are changing fast. We just call it Bolder because it will give you back your freedom. The freedom to do what you choose.

It’s all your data – let’s take it back.

Bolder will help you record your interactions, collect your information and help make sense of it. Imagine shooting an arrow through every source of information you know. Open data about you, Private data like your bank transactions, Social media, data you collect with your phone, smartwatch, and house. With your phone alone you provide enormous amounts of data. Bolder provide you with the tools to mash it together and let your private cloud do all the heavy lifting connecting the dots. We believe all the data that you create should belong to you. You create it you own it.

X-times the power of you

Over time you will learn how you interact with your world. Every person is an ecosystem in oneself. Bolder will provide access to tools that will allow you to discover and build a sustainable ecosystem on your terms. The power of machine learning and analytics previously only available to global corporations and specialists will now be in your own hands to guide and visualize your life. Empower yourself by insight and consciously setting goals for any journey in life.

Its your life. You manage it

No matter what your pursuits are you should be the one to determine what is right for you. Put yourself in control of your data. In the new world, you manage and control who sees what. You can contribute in any way you like, share, give, lend or sell everything or nothing or something in between. It’s up to you.

The power of creation

We are creators and makers at heart. Creating experiences gives meaning. By creating your own and include others, life literally gets another dimension. Create games, activities, tutorials, runs, bike trips or knitting classes. There is no limit, at least not on our end.


Gir innbyggere eierskap over egen data

Stavanger-selskapet Bolder ønsker å være førstemann ut med fremtidsrettet velferdsteknologi. Nå har de utviklet en løsning som skal verne om personlig data.

– Vi har utviklet en innbyggerfokusert og personlig skyløsning som gjør det mulig for deg å samle på og kontrollere personlig data. Dette er kjernen i det vi holder på med, sier Eirik Skjærseth, daglig leder i Bolder.

I 2018 trer ny lovgivning om personvern i kraft her i Norge, hvor tanken er at alle skal få muligheten til å eie sin egen data. Bolder ønsker å være tidlig ute med teknologi som kan gi makten over personlig data tilbake til de rettmessige eierne, nemlig innbyggerne. 

– Hver innbygger vil bli utstyrt med sin egen personlige sky, der alt av personlig data samles. Slik kan innbyggerne skape verdi for seg selv og eget nettverk, i stedet for at informasjonen ligger i hendene på hvem som helst i den teknologiske verden, sier Skjærseth.  

Samarbeider med kommunen
Bolder er i ferd med å gjennomføre et pilotprosjekt sammen med Stavanger kommune. Pilotprosjektet, kalt «Tested In Stavanger», vil bestå av en åpen innbyggerplattform der alle samfunnsaktører kan bidra med utvikling av tjenester i samarbeid med Bolder. Dette gjelder alt fra bank og helse, til infrastruktur og handel.

– I dette pilotprosjektet vil Bolder, Universitetet i Stavanger og Stavanger kommune gå sammen om å lage det man kan beskrive som et micro-kosmos av neste generasjons smarte by.

Han legger til at dette vil være en sansende by som spiller på lag med innbyggerne og tilpasser seg deres behov. Prosjektet har valgt ut et pilotområde, og tanken er at teknologien skal kunne rulles ut i hele Stavanger etter hvert.

– Over en periode på tre år overleverer kommunen den informasjonen de har på innbyggerne tilbake til innbyggerne. Deretter vil det være mulig for ulike samfunnsaktører å bygge tjenester på toppen av denne personlige dataen, og disse tjenestene vil være tilpasset hver enkelte innbygger.

Forebyggende arbeid
Den personlige skyen er en digital tjeneste der innbyggerne får ulik informasjon relevant for seg selv. Et av prosjektene i «Tested In Stavanger» skal sørge for en trygg, aktiv og sosial skolevei for barn og unge gjennom denne skyen.

– Vi tror at det å ha livslang tilgang til din personlige data vil forandre dine holdninger til helse. Vi har som mål å forebygge og motivere gjennom å gi hver innbygger innsikt i egen aktivitet. Denne tjenesten sier veldig mye om hvordan du bruker tiden din, sier Skjærseth.

Han tilføyer at det da forhåpentligvis vil bli lettere å påvirke egne valg og nå de målene man har satt seg i livet. Tilgang til skyen, med aktuelle tjenester, får man enten via en hjemmeside eller en applikasjon.

– Det er kun du som har tilgang til din sky, og du kan velge å gi andre tilgang på dine betingelser. Vi lar innbyggerne få eierskap over sin personlige data, slik at de selv kan velge hva som skal være tilgjengelig for andre.

Skjærseth legger til at Bolder er medlem av NSCC for å være en synlig aktør på markedet, og for å sette agenden for forebyggende helse. Målet er at andre aktører skal koble sine tjenester på dette rammeverket.

– Vi ønsker at alle etter hvert skal kunne gi sine kunder en Bolder-sky og presentere tjenestene sine på denne skyen. Det er ikke bare privatpersoner som skal ha sin egen sky, men også bedrifter. Dette skal til slutt bli et økosystem, der man binder sammen sin egen sky med andre, sier Skjærseth. 

Snart kommer et unikt smart-konsept til Forus

I forrige uke holdt Bolder pre-launch for det som skal bli et smart opplevelsessenter på 6000 kvadratmeter. – Vi vil utfordre komfortsoner, sier daglig leder Eirik Skjaerseth.

Bolder FB

Arkiv