Better AS

regit-app.no/

KONTAKTPERSON
Cathrine Finnebraaten
48 12 95 00

Better AS

Better har laget RegIT - Din digitale helsedagbok som hjelper brukerene med å samle og strukturere eget sykdomsbilde.

RegIT er bygget opp av farger og symboler som gir brukeren god oversikt over eget sykdomsbilde. Kalenderen kan deles med hvem man ønsker, og man kan trekke tilbake tilgang om man ønsker det.

RegIT er 100% brukerorientert.

Arkiv