Child in Balance

Child in Balance

Child in Balance er et tre måneders nettbasert atferds- og konsentrasjonsprogram som vil bidra til en bedre hverdag for de fleste barn mellom 6 og 18 år.

Child in Balance er et treningsprogram som går over tre måneder. Vårt underlagsmateriale er en nettbasert redegjørelse av barnets utfordringer og sykehistorie, samt en nevrologisk undersøkelse med hjelp av bilder og video – også den nettbasert. Ut ifra funn ved sykehistorie og undersøkelse, får foreldre tilgang til et digitalt hjelpemiddel, en såkalt «Interactive metronome». Denne skal barnet trene med i 20 minutter to ganger per uke de neste tre månedene. I tillegg til dette, får barnet spesifikke og nevrologiske hjemmeøvelser som utføres daglig i denne perioden.
Underveis i disse tre månedene vil barnet og familien også motta tre nettbaserte kurs. Det første kurset kalles «En liten solstråle» – og forklarer hvordan et barns hjerne utvikler seg og mekanismer bak atferdsforstyrrelser. Det andre kurset omhandler ernæring – og går igjennom de viktigste kostholdstipsene for barn i vekst. Det tredje og siste foredraget kalles «Veien videre» – og forklarer hvordan du kan optimalisere konsentrasjon og prestasjon etter Child in Balance.