Algetun AS

www.algetun.no/

KONTAKTPERSON
Ragnvald Maartmann-Moe
911 09 644

Algetun AS

Algetun har bygget opp unik kompetanse på tørking av næringsmidler og blodplasma. Vi skaper verdi gjennom å utvikle løsninger for kunder og selger eller leier ut utstyr som er optimalisert for oppgaven.

Vi har deltatt i en rekke F&U-prosjekter, blant annet med støtte fra Innovasjon Norge, Regionale Forskningsfond, Forskningsrådet og Stormfondet

For mer informasjon se vedlagt presentasjon

Arkiv