Alder

Alder

Alder skaper flere varme hender i samfunnet ved å hjelpe organisasjoner med å koordinere sine frivillige på en enklere måte.

Alder fungerer ved at frivillige samhandler og registrerer innsats i en brukervennlig app og administratorer får statistikk og oversikt på web og mobil. Ved bruk av kunstig intelligens holder Alder seg oppdatert på tilgjengelige ressurser i organisasjonen og finner ut hvordan disse bør anvendes til å løse oppgaver på en best mulig måte. Resultatet er mindre administrasjon og mer kontakt mellom mennesker.