Akuna

akuna.no/

KONTAKTPERSON
Eirik Sæther
911 26 389

Akuna

Ny teknologi byr på flere muligheter enn utfordringer

Akuna er et uavhengig norsk konsulentselskap etablert i 2017.

Vi har erfaring fra næringer som olje & gass, energi, IT og helsesektoren. Vårt tverrindustrielle team har tung bransjekunnskap, og samarbeider på tvers av fagfeltene for å utvikle nye og innovative løsninger for våre kunder. Ved å fokusere på samfunn og bærekraft, utarbeider AKUNA strategier for å realisere muligheter og adressere de utfordringer fremtidens teknologi bringer. Sammen setter vi kursen og omsetter muligheter til handling i et tempo din organisasjon kan håndtere.

I Akuna gir vi næring til bærekraftig vekst ved å utvikle og effektivisere samspillet mellom teknologi, organisasjon og prosesser.

Arkiv