Aktivitetsdosetten AS

aktivitetsdosetten.no/

KONTAKTPERSON
Lone Koldby
95730914

Aktivitetsdosetten AS

Aktivitetsdosetten er en metode som sikrer individuelt tilpassede aktiviteter for kronisk syke og eldre - gjort systematisk som medisin.

De tilbyr et konsept der man erstatter medisinering med aktiviteter for eldre beboere på sykehjem. Stor grad av frivillig tjenester må til for å løse denne problemstillingen. Aktivitetsdosetten tilbyr verktøy og metoder som gjør det mulig å kartlegge, administrere og kontrollere denne metoden.

Aktivitetsdosetten er laget med brukerstyring i fokus.

LIVSKVALITET:

Aktiviteter er god medisin

På norske sykehjem sitter mange beboere med øynene igjen 16-18 timer for dagen. Lone Koldby mener det er fordi det skjer for lite. Derfor stilte hun seg spørsmålet: Kan det gjøres noe som også de opplever som meningsfylt?

Skjermbilde 2018 04 26 Kl 12 15 27

NYE LØSNINGER:

Innovasjonspartnere oppsummerer samarbeidet

«Aktivitetsdosetten», som driver aktivitet for sykehjemsbeboere, laget i fjor et samarbeidsprosjekt med selskapet «Generasjon M» som har ungdommer mellom 14-17 år som besøksvenner. Det kom det mye godt og nyttig ut av.

Generasjon M

Ønsker at eldre skal glede seg til å bo på sykehjem

Aktivitetsdosetten setter livskvalitet i system for beboere på sykehjem. Gründer Lone Koldby håper at man i framtiden kan glede seg til å bo på sykehjem.

PT6A0774-kopier-2

GROWTH:

Stronger together: – If you want to grow, you must dare to let go

Through the Norwegian Smart Care Cluster and the accelerator program EIRA, two companies realized that their concepts were meant to be together.

Foto 479

Arkiv