Aktivitetsdosetten

Aktivitetsdosetten er en metode som sikrer individuelt tilpassede aktiviteter for kronisk syke og eldre - gjort systematisk som medisin.

De tilbyr et konsept der man erstatter medisinering med aktiviteter for eldre beboere på sykehjem. Stor grad av frivillig tjenester må til for å løse denne problemstillingen. Aktivitetsdosetten tilbyr verktøy og metoder som gjør det mulig å kartlegge, administrere og kontrollere denne metoden.

Aktivitetsdosetten er laget med brukerstyring i fokus.