Airlift Solutions AS

www.airliftsolutions.no/dronetransport/

Airlift Solutions AS

Vi knytter luftfartskompetanse sammen med logistikk-kompetanse for å kunne tilby framtidens logistikkløsninger i lufta – med bruk av ny teknologi.

Airlift Solutions er eiet av Airlift AS, Transferd AS og Serit Fjordane IT AS. Denne kompetansen utgjør fundamentet i den felles satsningen på fremtidens inspeksjoner og logistikk. Hvert av selskapene bidrar med kompetanse som gjør det mulig å operere droner (UAV) med høy grad av sikkerhet og levere fremtidsrettede rapporter på en ny og innovativ måte. Samtidig bruker en kunnskap innhentet innenfor bruk av droner til å lage en ny logistikkløsning med bruk av UAV til frakt av lett gods. I første omgang vil områder som er innenfor 10km være mest aktuelle. Deretter vil vi utvide bruksområdet. I dag jobber vi sammen med flere helseforetak for å se på hvordan en logistikkløsning i fremtiden vil kunne se ut. Andre områder som er aktuelle er der det er tidskritiske og ikke strukturerte leveranser hvor det samtidig er kostbart å operere.

 

Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListFill 1Fill 1Facebook-04fbGroup 3Fill 1Page 1Group 125Group 3Group 68 Copy 6Group 3Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterFill 1ListGroup 2ArkivNSCC_Logo