Adfectus AS

www.adfectus.no/

KONTAKTPERSON
Randi-Marie Pedersen
950 64 545

Adfectus AS

Adfectus utvikler et unikt digitalt verktøy med formål om å forenkle informasjonsformidling for barn.

Barn på sykehus og institusjoner har krav på (1) tilpasset informasjon, og (2) påvirke egen behandling og eget sykdomsforløp. Med dagens systemer, verktøy og rutiner blir ikke disse kravene møtt. Samtidig er barn i dag godt kjent med å skape en karakter av seg selv i den digitale arenaen, kalt avatarer. Avatarer blir benyttet til å uttrykke følelser ved bruk av ansiktsuttrykk, kroppsspråk og personlig tilbehør. Kjennskapen barn har til det digitale ønsker vi å dra nytte av og ta i bruk under barns behandlingsforløp. Løsningen til Adfectus består av en mobilapplikasjon hvor barna får tilpasset informasjon, og har mulighet til å gi tilbakemeldinger og uttrykke følelser ved bruk av egne avatarer, tegninger og illustrasjoner.

Arkiv