Koordinering av livestreaming

Denne pakken inneholder tjenester for koordinering av live streaming eventer. Se også pakken for live streaming, som inkluderer filming på lokasjon.

Tjenestepakken leveres av: Capix