"Her er muligheten til å bidra med tjenester inn i Norwegian Smart Care Lab (NSCL). Frist for innsending av skjema er 15.mars."

Vil din bedrift levere tjenester til NSCL?

Alle medlemsbedrifter av Norwegian Smart Care Cluster kan engasjere seg i Lab og levere sine tjenester gjennom NSCL. Ønsker du å tilby dine tjenester gjennom våre tjenestepakker? Da kan du svare på spørreskjemaet i denne saken.

Alle bedrifter tilknyttet helseklynga Norwegian Smart Care Cluster (NSCC) skal få like muligheter. Her er muligheten til å bidra med tjenester inn i Norwegian Smart Care Lab (NSCL).

Norwegian Smart Care Lab arbeider med bedrifter i alle utviklingsfasene, fra tidlig idéfase i utviklingsstadiet, prototypefasen og frem til produktet skal implementeres i tjenesten. Vi følger hele utviklingsløpet til utvikling av både produkter og tjenester.

Gjennom labben hjelper vi bedrifter med en raskere og sikrere utviklingsprosess.

LES MER: Hvordan jobber NSCL

Her er spørsmålene vi trener svar på dersom din bedrift skal levere tjenester til NSCL. Nederst i saken finner du lenke til spørreskjemaet du svarer på elektronisk.

  1. Er din bedrift medlem i Norwegian Smart Care Cluster?
  2. Leverer din bedrift tjenester til andre bedrifter i dag – evt. hvilke?
  3. Har dere en referansecase vi kan kontakte dersom en leveranse gjennom Smart Care Lab blir aktuelt?
  4. Norwegian Smart Care Lab har en målsetting om å levere tester som er kvalitetssikret i henhold til normer og regler f.eks ISO, Normen mm. Hvordan jobber din bedrift med dette?
  5. Beskriv kort hva din bedrift ønsker å levere i en tjenestepakken og hvor den passer inn i prosessen idé til implementering. (se øverst i artikkelen)
  6. Beskriv trinnene i prosessen dere vil gå gjennom i tjenestepakken (se tjenestepakke mal øverst i artikkelen)
  7. Hvilket sluttproduktet får bedriften etter at tjenestepakken er fullført (eksempel rapport, film, presentasjon, skjema o.l.)?
  8. Vi anbefaler at pakker levert gjennom Smart Care Lab har en fast pris. Kan du indikere pris på pakken dere ønsker å levere?
  9. Hva er tidsrammen fra oppstart til sluttprodukt?
  10. Hva bør bedriften beregne i forhold til egeninnsats knyttet til gjennomføring av pakken (eksempel planlegging og koordineringsmøter, gjennomføring o.l.)?

Frist for innsending av skjema er 15.mars

ER DU INTERESSERT? SVAR PÅ DETTE SKJEMAET