Offentlige støtteordninger

Vis fakta

De offentlige ordningene skal bidra til framtidige arbeidsplasser og økt verdiskaping gjennom en bedre utnyttelse av samfunnets ressurser.

Få mer innsikt i sentrale ordninger fra Innovasjon Norge,Forskningsrådet, SIVA, DOGA og ulike EU programmer.


Offentlige støtteordninger

Vi vet at det kan være vanskelig å manøvrere i det offentlige virkemiddelapparatet. Derfor har vi samlet informasjon om de mest sentrale ordningene for bedrifter som jobber med Smart Care.

Det norske virkemiddelapparatet

Det næringsrettede virkemiddelapparatet i Norge skal bidra til størst mulig verdiskapning og lønnsomme arbeidsplasser innenfor bærekraftige rammer. Det offentlige tilbyr ordninger som skal legge til rette for utvikling av bedrifter, produkter, prosesser, organisering og markeder. Mange av ordningene kan ha mer enn ett formål. Det er likevel et felles mål at ordningene skal bidra til framtidige arbeidsplasser og økt verdiskaping gjennom en bedre utnyttelse av samfunnets ressurser.

De næringsrettede virkemidlene skal utløse, forsterke og/eller akselerere aktiviteter knyttet til:

  • Forskning, Utvikling og Innovasjon
  • Bedriftsutvikling


Klyngen er her for å bistå deg med å manøvrere det offentlige virkemiddelapparatet. Ta gjerne kontakt med oss for en prat om mulighetene.

Europeiske støtteordninger

Sitter du på et prosjekt eller en løsning med internasjonalt potensiale?

Norge er fullverdig medlem av Horisont 2020-programmet,noe som gjør at norske bedrifter, offentlig forvaltning og akademia kan søke Horisont 2020 (H2020) om midler til forskning, innovasjon og kommersialisering. I tillegg til penger fra EU får man ved deltakelse tilgang til fremragende forskningsnettverk, infrastruktur og nye markeder.

EUs niende rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa, starter opp 1. januar 2021 med et foreslått totalbudsjett på 94 milliarder euro. Horisont Europa samsvarer godt med norske forsknings- og innovasjonspolitiske målsettinger og er en videreføring av Horisont 2020.

Vi anbefaler at bedrifter oppretter kontakt med vår EU rådgiver før man innleder søknadsprosess mot et av EU's programmer.

Arkiv