"Vi jobber for å koble investorer og selskaper sammen gjennom arrangement, kobling og nettverksbygging"

Kapital

Norwegian Smart Care Cluster jobber for å koble investorer og selskaper sammen. Det gjør vi blant annet gjennom arrangement, kontaktknytting og nettverksbygging.

Hva ser investorer etter når de skal investere i helseindustrien?

Se opptaket fra en lærerik workshop med noen av Norges mest profesjonelle investeringsmiljøer innen helse.  De forteller om hvordan de tenker og investerer i helseteknologi selskaper.


Arkiv