"Et bilde sier mer enn tusen ord."

Bilder fra oss til deg

Her vil vi legge vi opp bilder fra arrangement og annet nyttig bildemateriale. Du må gjerne bruke våre bilder, men vi ønsker at du krediterer fotograf og klyngen.

Praktisk informasjon: Bildene som er lagt opp her er komprimert. Har du behov for bilder av høyere oppløsning kan du kontakte Jofrid Åsland på e-post jofrid@valide.no. Beskriv da hvilket eller hvilke bilder du ønsker av høyere oppløsning.

Næringslivsdelegasjon til Sverige: Frokostseminar - Fremtidens helse - bærekraftig, digital og persontilpasset

I galleriet under finner du bilder fra frokostseminaret som ble arrangert av Norwegian Smart Care Cluster, Norway Health Tech, Oslo Cancer Cluster og The Life Science Cluster. Du finner alle bildene fra arrangementet i zip-filer.


Litt informasjon om arrangementet: Frokostseminaret vil diskuterte og eksemplifiserte hvordan helenæringene møter omstilling innen digitalisering, persontilpassing og bærekraftig eksportrettet produksjon, og en fremtid hvor det største sykehuset er hjemmet.

Morgendagens helsetjeneste skal være bærekraftig, digital, persontilpasset og samtidig representere en kunnskapsbase for kriser og beredskap. Dette forutsetter tverrfaglig forskning, fremtidsrettede sykehus, et velfungerende næringsliv, og samarbeid på tvers av sektorer. Sesjonen vil gi gode eksempler på hvordan innovasjon i helsenæringene bygger på godt samarbeid og organisering. Samtidig vil vi spørre om hva det er vi ikke har gjort, men som vi bør gjøre?

Norge, Sverige og de andre nordiske landene har styrker innen helse, velferd og livsvitenskap. Hvordan skaper vi gode vilkår for nordisk samarbeid for helsenæringene? Hvor er flaskehalsene? Norge har finansielle ressurser og flere gode eksempler for hvordan nasjonale samarbeid og organisering kan drive frem god innovasjon i helsenæringene. Hvordan kan vi samarbeide om testfasiliteter for medisinsk teknologi, kliniske studier, produksjon, og kompetansebygging for industri.

Velferdsteknologi – studiebesøk til Huddinge kommune

Målet med besøket er å bli nærmere kjent med ulike måter å drive velferdsteknikk innom behandling og omsorg i kommuner og på eldreboende i Stockholm og i regionen rundt. Se på samarbeid mellom kommuner og selskap og spesielt innenfor eldreboliger.

Du må veldig gjerne bruke bildene våre mot at du krediterer. Bruk dette: Foto: Jofrid Åsland, Norwegian Smart Care Cluster

Diverse bilder fra næringslivsdelegasjonen

Her finner du diverse glimt fra den spennende turen til Sverige.

Du må veldig gjerne bruke bildene våre mot at du krediterer. Bruk dette: Foto: Jofrid Åsland, Norwegian Smart Care Cluster
Arkiv