event

Workshop

30

august 2018

Hvordan utsette institusjonsbehov - På workshop'en finner vi de nye, gode løsningene!

Tema for workshop’en er «Hvordan klare seg lenger i egen bolig når helsen svikter?» Hva er de kritiske faktorene for å klare og bo hjemme uten å måtte flytte på institusjon?

Denne dagen får vi høre erfaringer fra hjemmetjenesten/hverdagsrehabilitering og brukere/pårørende om hva som skal til for å klare seg i egen bolig, når helsen svikter.

Bedrifter vil også dele sine visjoner og tanker om denne brukergruppen. Når helsen svikter så er det en rekke behov som gjør seg gjeldende. Alt fra mobilitet, aktivitet, sosial kontakt/isolasjon, forebygging og hindring av smerte og ubehag, ernæring, hygiene og trygghet. Derfor har vi kalt denne workshopen for «Grenseland»

VI fokuserer på følgende utvalgte tema for gruppearbeid/workshop:

  1. Aktivitet og deltakelse. Hvordan gjøre det enklere for brukeren å komme seg til aktiviteter og å kunne gjennomføre aktivitetene. Beholde og forbedre funksjonsnivå.

  2. Hvordan forebygge og lindre smerte og ubehag. Mange har utfordringer med å kunne forflytte seg og sitter i ro over lange perioder. Langtids-sitting medfører ofte smerte og ubehag. Hvordan kan dette forebygges og lindres?

  3. Trygghet. Nedsatt styrke og dårligere balanse kan skape utrygghet. Dette kombinert med begrensninger i mobilitet kan lede til mindre sosial kontakt og ensomhet. Hvordan kan dette forebygges?

Meld deg på så snart som mulig slik at du kan få faglig påfyll og ikke minst være med på å løse noen av de utfordringene som brukerne og kommunen står oppi hver dag. Resultatet av workshop'en kan gå videre til et forprosjekt hvis det er interesse for dette, og Norwegian Smart Care Cluster vil arbeide med finansiering av forprosjektet.
Dato

30. august 2018

Kl

0900 - 1500

Sted

Klepp kommune, Sirkelen, Olav Hålandsv 8, 4352 Kleppe

Målgruppe:

Ansatte som arbeider i kommune eller bedrift som er engasjert i utfordringen med å hjelpe eldre i egen bolig til å utsette tidspunktet for å flytte på institusjon.

Pris

Gratis

Mat

Lunsj

Arrangører

Norwegian Smart Care Cluster og Klepp kommune


Plan for dagen

0900-0905
Innledning. Norwegian Smart Care Cluster

0905 - 1015

  • Hvordan ser framtida ut i forhold til å bu heime, samarbeid med brukar og pårørande, korleis må kommunane rigga seg, finna nye løysingar osv., kommunalsjef Marianne Sund, Klepp kommune
  • Hva oppdager og erfarer vi er det viktigste for kunne bo og ha det godt hjemme?, Janne Britt Lindeheim Stensland, fagansvarlig for kvardagsrehabilitering, Klepp kommune
  • Enable Joy of Life; Alu Rehab deler erfaringer fra brukerundersøkelsen i samarbeid med Klepp kommune hvor en kartla brukerbehov for rullestolbrukere i hjemmesituasjon, Ingfrid Landsnes, Alu Rehab

1015-1030
Kaffe/te

1030-1115 Samtale med bruker og pårørende

  • Samtale med bruker: Hanne vil ha fokus på kva det betyr for henne å kunna bu heime, og spesielt på kva som skal til for at ho fortsatt skal kunna bu heime.  Det blir en samtale mellom Hanne og Yvonne Brataas Van Teeffelen (fysioterapeut, Klepp kommune)
  • Samtale med Pårørende: Åsveig sin ektemann døde i år, men hun har hatt mannen sin boende hjemme hele tiden og har gjort seg opp svært mange erfaringer i fht problemstillingen.  Det blir en samtale mellom Åsveig og Yvonne Brataas Van Teeffelen (fysioterapeut, Klepp kommune)

  • Informasjon om workshop temaene - det deles inn i grupper for å diskutere dagens tema

1115 - 1145
Lunch

1145 - 1345
Gruppearbeid 

1345-1400
Kaffe/te

1400 - 1500
Gruppearbeid, Presentasjon av arbeidet, neste steg. Forprosjekt? Finansiering?


Påmeldingsskjema


Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListFacebook-04fbGroup 3Fill 1Page 1Group 125Group 68 Copy 6Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2ArkivNSCC_Logo