event

fellesmote

11

september 2018

Digitaliseringsworkshop - ta i bruk digitalisering og bli mer lønnsom!

Hva bør ditt selskap jobbe videre med for å bli mer digital moden? Digital Norway, Norwegian Smart Care Cluster og Validé inviterer til digitaliseringsworkshop.Hva får din virksomhet igjen for å være med på denne workshop?

  • Et felles språk for hva digitalisering betyr
  • Hvilke ledelsesutfordringer som påvirker selskapets evne til å utforske de muligheter som digitale teknologier gir
  • En dypere forståelse av hvilke områder virksomheten bør jobbe videre med for å bli mer digital modne
  • Bedre oversikt over hvem som kan bidra med videre innsikt (gjennom eksempler på bruk av teknologi, verktøy, nettverk, og andre miljø med relevant erfaring), og gjennom det skape grunnlag og motivasjon for deling og erfaringsutveksling i klyngen
  • Inspirasjon fra de som allerede har gjennomført/startet på digital transformasjon
  • Bedre samspill mellom offentlig og private virksomheter - bedre digital flyt

En stor del av samlingen går med til praktisk gruppearbeid

  • 4 x 25 min fasilitert diskusjon innen bestemte tema
  • 5 min pause mellom rombyttene
  • Hver gruppe har ca. 5-7 deltakere
  • Hvert tema ledes av en temaleder

Agenda

1200 Velkommen + arbeidslunch, Om Digital Norway og resultater Digital Modenhets Indikator undersøkelse

1240 Lyse forteller om sin digitaliseringsreise

1300 Gruppearbeid

1500 Utrapportering

1600 Slutt

Tid: Tirsdag 11. september kl 1200-1600

Sted: Ipark, Stavanger. Møterom "Hos Ingrid"

Pris per bedrift: kr 1000,- for medlemmer av Norwegian Smart Care Cluster. Kr 1500,- for andre.

Faktura sendes bedriftene. Bindende påmelding.

Fasilitator er Digital Norway, Norwegian Smart Care Cluster og Validé.

Vel møtte til en interessant dag der dere vil få et arbeidsdokument som kan tas med videre i det interne digitaliseringsarbeidet hos dere.

Påmeldingsfrist fredag 7 september.

Påmeldingsskjema


Group 2ArkivNSCC_LogoLinkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListFill 1Facebook-04fbGroup 3Fill 1Page 1Group 125Group 68 Copy 6Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterList