event

Teammøte

05

desember 2017

Nye personvernregler i 2018 - GDPR i helsesektoren


Dato

05.12.2017

Kl

0830-1200

Sted

Måltidets hus, Ipark, Stavanger

Målgruppe

Alle som er arbeider med personopplysninger trenger å vite om de nye personvernreglene.

Pris

Gratis

Mat

Frokost fra 0830 - 0900

EUs forordning (General Data Protection Regulation - GDPR) for personvern blir norsk lov i 2018. Det betyr at vi får nye regler for personvern i Norge. Det nye regelverket gir virksomheter nye plikter og enkeltpersoner nye rettigheter.

På dette halvdagsseminaret får du vite mer om hva som blir nytt og hva dere kan gjøre for å forberede dere.

0830-0900

Frokost og registrering

0900-0905

Velkommen

0905-0945

Nye personvernregler i 2018

I 2018 får Norge nye personvernregler.

  • Hvorfor må norske virksomheter forholde seg det?

  • Hva betyr det for ledere, fagansvarlige, ansatte, tillitsvalgte, brukere, leverandører og kunder?

  • Hvordan jobber Datatilsynet med de nye reglene og hva er våre forventinger til dere?

  • Vi presenterer de 10 viktigste endringene fra dagens regelverk til de nye personvernreglene som kommer i 2018 og gir råd om hvordan dere kan starte arbeidet med de nye reglene.

Veronica Jarnskjold Buer, senioringeniør, Datatilsynet

0945-1030

Personvern i helsesektoren

Personvern i helsesektoren reiser en rekke særlige problemstillinger. Mange opplysninger er sensitive, og spesiallovgivningen er omfattende. Vi vil se på:   

  • Status på innføring av GDPR i Norge - Hvordan videreføres eller endres spesiallovgivningen?

  • Behandlingsgrunnlag for behandling av pasientinformasjon og dokumentasjonsplikt  - innblikk i spesiallovgivningen.

  • Innebygget personvern. Hvordan vil dette påvirke it-systemene i helsesektoren?

  • Sikkerhet for sensitive data.

  • Krav til Data Protection Officer/Personvernombud for helseinstitusjoner.

  • Hvordan forberede seg til innføringen av GDPR: 5 steg du kan starte med nå.

Stian Sørensen Schilvold, Bull & Co

1030-1050

Pause

1050-1100

Informasjon fra IKT-Norge

Torgeir Waterhouse, IKT-Norge ved

1100-1120

Hvordan lykkes med digitalisering i helsesektoren - personvern

Britt Eva er Consulting Senior Manager med ca. 17 års erfaring fra arbeid med digitalisering, informasjonssikkerhet og personvern.

Britt Eva har lang erfaring som jurist på helseområdet og har blant annet vært med å skrive pasientjournalloven og helseregisterloven som trådte i kraft i 2015.

God behandling av personopplysninger er en forutsetning for å lykkes med digitalisering og effektivisering. I helsesektoren er dette spesielt tydelig og det er derfor viktig at man er bevisst på hvordan man forholder seg til personopplysninger.

Britt Eva Haaland, Senior Manager, Sopra Steria

1120-1200

Q & A med alle foredragsholdere og salen

(Spørsmål og svar blir samlet opp og gjort tilgjengelig etterpå og vil inngå i bransjen og myndighetenes arbeid med den videre innføringen og oppfølgingen av GDPR i Norge.)

1200

Slutt


Påmeldingsskjema


Relaterte dokumenter:

Group 2ArkivNSCC_LogoLinkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListFacebook-04fbPage 1Group 125Group 68 Copy 6Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterList