Randaberg kommune

www.randaberg.kommune.no/

CONTACT
Berit Immerstein


Randaberg municipality

The municipality is located as the northern tip of Jæren, with Stavanger as its nearest neighbor.

It also borders Sola in the southwest (in the sea), Rennesøy municipality in the northeast and Kvitsøy municipality in the northwest.

Randaberg was separated from Hetland as its own municipality on 1 July 1922.

Residents: 11 393 (per 01.07.2021).
Housing: 4 487 (per 17.04.2020, jf. statistikk SSB).
Households: 4 258 (per august 2018).
Area: 24 km2 (og er dermed landets minste landkommune).
Mayor: Jarle Bø (Sp).
Deputy Mayor: Øystein Stjern (KrF).
Chief of Municipal Executive: Magne Fjell.

Velferdsteknologi står høyt i Randaberg kommune

Randaberg kommune er medlem i Norwegian Smart Care Cluster (NSCC) og ligger foran mange andre kommuner når det kommer til implementering av velferdsteknologi i helsetjenester. Listen med tiltak og løsninger er lang og lengre skal den bli.

Berit Bergsholm Immerstein

Safemate-alarm

OPK i NorAlarm er i gang med et pilotprosjekt for mottak og viderevarsling av trygghetsalarmer for pasienter og ansatte i Randaberg Kommune.

Arkiv