Lister Helsenettverk

www.listersamarbeidet.no/helse/helsenettverk-lister

Lists Health Network

Health is the theme for an important collaboration between the municipalities in Lister.

Health network Lister is an inter-municipal professional network that will strengthen cooperation and the concrete interaction within health and welfare. The main purpose is to facilitate increased cooperation in health and care between the municipalities, and between municipalities and health trusts.

Samarbeider om velferdsteknologi

Gjennom et interkommunalt samarbeid, jobber 30 Agder-kommuner for at velferdsteknologi skal bli en integrert del av tjenestetilbudet innen 2020.

Filmteam Robert 2

Arkiv