"Hjelp oss å dele informasjon om produkter og løsninger som kan gjøre en forskjell under pandemien."
Vis fakta

KONTAKT:

Jofrid Åsland, kommunikasjonsansvarlig

jofrid@valide.no

93882341


COVID-19 PLATTFORM:

Ta kontakt med Chalisse Fortson hos Norway Health Tech

Kan ditt selskap bidra i pandemien?

Produserer ditt selskap løsninger eller produkt som adresserer den pågående pademien? Ta kontakt og send inn din informasjon til en egen plattform om temaet.

Vi i Norwegian Smart Care Cluster vil gjerne dele informasjon om medlemmer som kan bidra med aktuelle løsninger og produkter inn mot pandemien. Ta gjerne kontakt med kommunikasjonsansvarlig, Jofrid Åsland, jofrid@valide.no, slik at hun kan skrive eller dele nyttig informasjon om din bedrift.


Samler informasjon på egen plattform

Merk deg også at vår søsterklynge og samarbeidspartner Norway Health Tech har laget en egen COVID-19 plattform. Målet for plattformen er å sikre synlighet og tilgjengelighet for løsninger og produkter som adresserer pandemien. Bedriften trenger ikke være medlem i noen av klyngene for å bli registret i plattformen. Er dette interessant for deg? Ta kontakt med Chalisse Fortson hos Norway Health Tech.

Bildet er tatt av Fernando Zhiminaicela, Pixabay.

Arkiv