"Våre folk fikser både det operasjonelle og det teoretiske. Vi kan gi råd om hva som er lov og lurt."
- Eirik Lima, daglig leder av AG Johnsen
Vis fakta

Selskap: AG Johnsen

Etablert: Sveits 2007

Produkt: 

  • bistand med bemanning
  • outsourcing av HR
  • systemer for håndtering av GDPR og kvalitet
  • bistand i juridiske spørsmål

Se full beskrivelse av tjenester

Web: Nettsiden til AG Johnsen

AG Johnsen vil bidra i klyngeverden

Målet er ikke å bli giganter, men solide og kjent for kvalitet.​ Selskapet leverer mange tjenester som kan hjelpe bedriftene i Norwegian Smart Care Cluster.

Denne bedriften tilbyr et bredt spekter av tjenester innen alt fra bemanning til systemer innen HR og GDPR.

– AG Johnsen ble starta i 2007 i Sveits. I dag er bedriften etablert i både Norge, Sveits og Sverige med et voksende nettverk i Europa, sier Eirik Lima, daglig leder av AG Johnsen i Norge.

Med seg i bagasjen har han erfaring som advokat og arbeid med HR i oljebransjen. Etter flere å i oljesektoren var han klar for å skifte beite, og AG Johnsen ble et naturlig valg.

– Det er veldig givende å ha ansvar for AG Johnsen, her får jeg brukt hele spekteret av kunnskap og erfaring. Målet er at bedriften skal vokse enda mer, men samtidig besitte spesialisert kunnskap og tyngde. Vi vil ikke bli giganter, men solide og kjent for kvalitet, sier Lima.


Bygger kvalitetssystemer 

– Vi legger til rette for og bygger opp kvalitetssystemer. Vi kan blant annet bistå når en bedrift skal gjennom en ISO-sertifisering. Vi kan skreddersy opplegget basert på den enkelte bedrifts behov, forklarer den daglige lederen.

Han peker på håndteringa av personopplysninger (GDPR) som et felt mange både små og større bedrifter har behov for kvalifisert bistand innen. Ettersom alle bedrifter skal ha retningslinjer for håndtering av personopplysninger.

– Bedrifter som er medlemmer av Norwegian Smart Care Cluster vil få favoriserte priser hos oss, opplyser Lima.

Videre trekker han fram et annet felt AG Johnsen bistår bedriftene med, nemlig HR. 

– Mange bedrifter trenger ikke ha en egen HR-avdeling, denne tjenesten er det mulig å leie inn,fortsetter han.

Lima viser til et så enkelt eksempel som en ansettelsekontrakt eller liknende, der det kan være nyttig å vite at alt er etter boka.

– Det er vanskelig å ha kontroll på alt. For en bedrift i vekst kan det være lurt å leie HR-tjenester. Våre folk fikser både det operasjonelle og det teoretiske. Vi kan gi råd om hva som er lov og lurt, forteller Lima.

Han nyter godt av sin bakgrunn som advokat, og har god oversikt over jussen.

 

Bemanning og rekruttering

Den opprinnelige grunnsteinen i selskapet er innen bemanning. 

– AG Johnsen har drevet med dette siden 2007, og har arbeidet mye med rekruttering av blant annet farmasøyter og optikere, opplyser Lima.

Utenfor Norge er det hovedsaklig rekruttering bedriften tilbyr. 

– I Sverige har vi omtrent monopol på rekruttering av farmasøyter. Optikere er en yrkesgruppe det er mangel på i Norge. Vi rekrutterer utenlandske optikere og sørger for at de har lisens og autorisasjon i Norge, sier Lima.

AG Johnsen ordner også med språkskole slik at arbeidskraften de bemanner har de nødvendige språkkunnskapene for å fungere i jobben. 

– Her har vi mye kunnskap å bidra med til bedrifter som for eksempel må søke arbeidskraft med spesielle kvalifikasjoner utenlands. Vi kan hjelpe med hele denne prosessen, forteller han.

Selskapet driver ikke bare med bemanning fra utlandet, de tilbyr selvsagt også bistand til bemanning innad i Norge.LURT: – Det er vanskelig å ha kontroll på alt. For en bedrift i vekst kan det være lurt å leie HR-tjenester, sier Eirik Lima, daglig leder av AG Johnsen. Her ser du en oppsummering av selskapets tjenester. (Alle foto: AG Johnsen)


Ser verdien av klyngene

- Vi har jobbet tett med Norway Health Tech i mange år. Knut Roppestad fra AG Johnsen har jobbet tett med Katrine Myhre og ledergruppa i Norway Health Tech, forteller Lima.

Nå ønsker AG Johnsen å jobbe tettere opp mot Norwegian Smart Care Cluster, og er blitt medlem av klynga.

- Vi synes det er interessant for oss å levere våre tjenester til en slik gruppe som medlemsmassen representerer. Da er det naturlig å være medlem. Størrelsen på de forskjellige bedriftene passer oss perfekt. Et samarbeid med helseklyngene gir oss en unik mulighet til å nå våre mål, samtidig som vi kan bidra til fellesskapet, sier han.

Målet er at de kan tilby tjenester som kan lette noe av byrden for selskapene. Regelverkjungelen er enkel å gå seg vill i, og AG Johnsen har blant annet jobbet mye opp mot MDR ( Medical Device Regulation). Lima er stolt av at en av deres ansatte, Kami Faust, er utleid til Norway Health Tech for å bidra med kunnskap innen nettopp dette feltet.


Utvikling og digitale pusterom 

Lima ønsker at AG Johnsen i Norge skal bli større innen prosjektutvikling. Bedriften har syv faste ansatte, og spiller på en variasjon av samarbeidsavtaler, partnerskap og underleverandører for å tilby dagens utvalg av tjenester.

- Drømmen er å vokse, ha flere ansatte og breiere tjenestetilbud, avslutter Lima.

Med seg på laget har han Knut Roppestad. Han er organisasjonsrådgiver i AG Johnsen og musiker. Roppestad kombinerer ofte musikken med rådgiverrollen og skaper det han kaller digitale pusterom.

- Jeg har god erfaring med å kombinere musikk og foredrag. I forbindelse med utbruddet av coronaviruset og en ny hverdag har jeg laget små digitale pusterom på bestilling for kunder og for AG Johnsen, forteller organisasjonsrådgiveren.

HOVEDBILDE: Eirik Lima, daglig leder av AG Johnsen. 


Her er et eksempel på et digitalt pusterom fra Knut Roppetsad til medlemmer av Norwegian Smart Care Cluster:

Arkiv