"–​​ Det er jo dette som er brukerdrevet innovasjon. Det er noe vi i Grasp vil gjøre mer av."
- Helen Jetmundsen, leder for salg og marked hos Grasp AS.
Vis fakta

FAKTA

Selskap: GRASP AS

Etablert: 2017

Gründer: Jørund Fjøsne,

Aleksander Krzywinski,

Tor Gjøsæter,

Martin Rasmussen Lie

Produkt: Grasp – en dagbok uten ord

Web: https://grasp.global/

Grasp er i full gang med pilotprosjekter

Den lille stressballen med de store målene har fått vise sin styrke i møte med 30 brukere under coronapandemien. Pilotprosjektet har gitt selskapet verdifulle tilbakemeldinger. Nå setter de fart mot nye mål.

– Gjennom pilotprosjektet fikk vi bekreftelser på at produktet vårt har mye å si for mange. Brukerne opplevde en positiv effekt i hverdagen sin. Det er jo akkurat det vi ønsker, å komme med en løsning som gjør hverdagen bedre for noen av dem som har det veldig tøft, sier Helen Jetmundsen.

Hun er leder for salg og marked hos Grasp AS.

MOTIVERT: – For oss er det motiverende at vi kunne kjøre pilotprosjektet på tross av utfordrende tider i samfunnet, sier Helen Jetmundsen, leder for salg og marked hos Grasp AS. (Alle foto: Grasp AS)

Hva er Grasp?

Grasp er en hypermoderne stressball. Silikonballen har elektronikk på innsiden, som gjør at når brukeren klemmer på den så registrerer den hvor hardt klemmet var, hvor lenge det varte og når det ble gjort. Med på kjøpet følger en app og et visualiseringsverktøy med tilhørende software og infrastruktur. Den fysiske ballen tar pasienten med seg og bruker den selv.

Det er mulig å se alt som er registrert av stressballen ved å laste inn informasjon i softwaren via den medfølgende appen. Verktøyet skal hjelpe pasient og helsevesen med å kartlegge opplevelser i øyeblikket, og på den måten få et mer realistisk bilde av pasientens hverdag.

Her kan du lese mer om hva Grasp er, og hvordan selskapet oppstod.

LES OGSÅ: En elektronisk stressball for psykisk helse


Lærdom fra pilotbrukere

– Vi har lært mye om løsningen gjennom tilbakemeldingene fra disse første brukerne. Vi har oppdaget oppstartsfeil, og allerede gjort endringer som har resultert i lansering av en ny app, sier Jetmundsen.

Hun ser at test i praksis med brukerne gir selskapet muligheten til å løfte seg enda ett hakk.

– Det er jo dette som er brukerdrevet innovasjon. Det er noe vi i Grasp vil gjøre mer av, slår hun fast.

Erfaringen er at det er nyttig med ulike nivå av teknisk kompetanse blant de som tester produktet, for å kunne optimalisere løsningen.

Testbrukerne har prøvd løsningen i en periode på fire til seks uker. Der de har gjennomført en nettbasert undersøkelse etter en uke og tre uker, og så et avsluttende intervju da testperioden var over.

Utfordringer og veivalg

Pilotprosjektet kunne gjennomføres selv om coronapandemien satte begrensinger for mange. Det lot seg gjøre fordi løsningen er basert på digitale hjelpemidler, og egner seg til avstandsoppfølging.

– For oss er det motiverende at vi kunne kjøre pilotprosjektet på tross av utfordrende tider i samfunnet, sier hun.

Jetmundsen opplever større åpenhet når det gjelder å bruke digitale hjelpemidler, og at avstandsoppfølging har fått større aksept. Denne utviklingen kan være positiv for Grasp når de skal bane seg vei ut i markedet.

– I etterkant av pilotprosjektet har vi fått flere henvendelser som følge av jungeltelegrafen. Det er gøy. At noen ønsker å ha det vi har utviklet er en drøm, sier hun.

Nå skal Grasp sette fart på pilotprosjekter i Storbritannia. Selskapet er i full gang med egen avdelingen der. Grasp er også i dialog med de store helseforetakene i Norge.

– Målet er å få fart på flere kliniske studier, og jobbe tett med fagfolk og behandlere, sier Jetmundsen.

STEIN PÅ STEIN: Om hardt arbeid sier vi ofte at vi legger stein på stein. Med sine blå steiner ønsker menneskene bak Grasp å gjøre det harde arbeidet med psykiske utfordringer lettere.

Erfaringer med mening

De som vet hvor skoen trykker sier det best selv. Her er en samling erfaringer fra pilotbrukere av Grasp. (Sitatene er gjengitt med tillatelse fra brukerne selv.)

"Jeg har fått veldig mye ut av Grasp, og formen min er blitt så mye bedre!"
"Hvis du sliter med å uttrykke deg til andre så vil du ha Grasp som du kan legge din trygghet i når det gjelder følelser og utfordringer."
"Grasp har vært et kjempefint verktøy for meg. Gleder meg til å prøve den over lengre tid. Tror jeg vil kunne få enda flere svar ut av det. Synes det har vært helt fantastisk så langt."
"Grasp har hjulpet meg til å bli mer bevisst på når skjer det, hvor lenge varer det, og når det kommer så kan jeg gjøre endringer jeg trenger for å stoppe det. Det har vært akkurat som tiden det har vart ble kortere. For meg har det økt bevissthet og skapt en positiv endring."
"Det er jo mye lettere å få en oversikt over smertene. Lettere å se sammenhenger med livet ellers rundt og triggere. Spesielt mye bedre å benytte enn en smertedagbok."Arkiv