Stavanger kommune: Først i landet med innovasjonspartnerskap

04. sep. 2017

Stavanger kommune: Først i landet med innovasjonspartnerskap

Stavanger kommune annonserte 3. september konkurranse på Doffin om Innovasjonspartnerskap vedrørende aktivisering og egenmestring for eldre

Norwegian Smart Care Cluster inviterer i forbindelse med utlysningen alle medlemmene til en match-making samling den 19. september 2017 fra kl 1500-1800 i Ipark i Stavanger. Målsetninger er at bedrifter som trenger det skal finne samarbeidspartnere til anbudet for å utfylle eventuelle manglende kompetanse og eller produkter.

Innovasjonspartnerskap legger til rette for produkt- og tjenesteutvikling i en samarbeidsprosess mellom kjøper og utvikler/leverandør. Prosedyren brukes ved anskaffelser av løsninger som ikke finnes i markedet fra før.

Les mer om utlysningen til Stavanger kommune om Innovasjonspartnerskap. Les også mer om match making samlingen som holdes 19. september i regi av Norwegian Smart Care Cluster.

Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListFill 1Fill 1Facebook-04fbGroup 3Fill 1Page 1Group 125Group 3Group 68 Copy 6Group 3Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterFill 1ListGroup 2ArkivNSCC_Logo