Invitasjon til å gå internasjonalt med Innovasjon Norge og Norad

14. nov. 2017

Invitasjon til å gå internasjonalt med Innovasjon Norge og Norad

Innovasjon Norge lyser ut forprosjektmidler i Visjon 2030. Konkurransen retter seg mot innovative prosjekter som kan bidra til oppnåelse av FNs bærekraftsmål innen helse og utdanning.

- I samarbeid med Norad gjør vi en jobb for å stimulere til norskbaserte innovasjoner som retter seg mot det humanitære markedet. Vi har i første omgang valgt å invitere til en konkurranse om forprosjektmidler for å få et bilde av potensialet og kvaliteten på prosjektene. Konkurransen retter seg mot innovative prosjekter som kan bidra til oppnåelse av FNs bærekraftsmål innen helse og utdanning, sier Britt Haraldsen, prosjektleder for visjon 2030 i Innovasjon Norge.

3. desember er det søknadsfrist for å levere en skissen til konkurransen om forprosjektet, og 15. desember blir det arrangert en workshop. Bedrifter i Norwegian Smart Care Cluster (NSCC) blir invitert til å delta.   

  -Utlysningen er ganske spiss, men det viktigste i denne omgang er fokus på målgruppen ungdom og unge voksne. Det vil være veldig nyttig for både Norad og oss å få innblikk i hva som finnes av aktuelle prosjekter og bedrifter innenfor helse som kan være aktuelle for denne målgruppen, sier Haraldsen.

  I workshopen 15. desember vil et viktig tema være lokale partnere og kobling mot norske NGOer.

Lenke til utlysingsteksten her:

Visjon 2030

Foreløpig er det skisse til forprosjekt som bedriftene kan melde seg på, og bedriftene som er invitert til å delta er dem som vurderer å satse/ekspandere i det humanitære markedet.

I denne utlysningen prioriteres innovasjoner med fokus på hvordan unge bedre kan få dekket sine utdannings- og helsebehov; målgruppe ungdom og unge voksne – aldersgruppe 10-24 år.

Vi ser spesielt etter innovasjoner innen utdanning, ferdigheter og læring. 

Eksempler på aktuelle tema: 

  • læringsteknologi, effektiv læring, jobbrelevante ferdigheter, entreprenørskap, livslang læring, unngå frafall i skolen, styrke likestilling inkludering/deltakelse, utdanning for folk med funksjonsnedsettelser og spesielle læringsbehov.
  • seksualitetsundervisning, ungdomsvennlige helsetjenester, bedre data og rapportering (kjønn og alder), andre helserelaterte utfordringer for ungdom (ungdomsgraviditeter, hiv, barne- og tvangs ekteskap, underernæring/fedme).

Prosjektet må gjennomføres i ett eller flere av de 85 landene som mottar norsk bistand. Vi prioriterer prosjekter som gjennomføres i ett eller flere hovedsamarbeidsland.

Se listen over aktuelle land her:

Det legges vekt på at søkerne samarbeider med relevante partnere for å sikre kompetanse og lokal forankring.

Hvem kan delta i skissekonkurransen?

Målgruppen er etablerte bedrifter i alle størrelser. Bedriftene må være registrert i Norge og ha god gjennomføringsevne både hva gjelder økonomi og personell. Bedriftens evne til å løfte prosjekter og lykkes med internasjonal vekst vil vektlegges.

Arkiv