Skaper helhetlige løsninger til velferdssektoren

11. okt. 2017

Skaper helhetlige løsninger til velferdssektoren

Tieto er et av Nordens største IT-selskap

- Tieto har cirka 1.400 personer som jobber med helse og velferd i Norden, og vi  leverer løsninger til rundt 600 kommuner i regionen. Vi leverer teknologi og digitale løsninger til sosial- og helsetjenester, samt til sykehus, sier Håvard Resløkken, leder for velferd i Tieto Norge.

Med rundt 14.000 ansatte er Tieto et av Nordens største IT-selskap. Selskapet har kontorer i nærmere 20 land, med hovednedslagsfelt i Norden. Enten man jobber med finans, energi, offentlig sektor, eller olje og gass er sjansen stor for at Tieto har digitale løsninger som er relevante - det gjelder også innenfor helse- og velferdssektoren.

- Innen velferdsteknologi har vi jobbet lengst med trygghetssektoren. Fallsensorer, trygghetsalarmer, nattkamera, og så videre. Vår rolle er å skape helhetlige arbeidsprosesser og løsninger, sier Resløkken.


Nye løsninger for en digital tidsalder

Ifølge Resløkken betyr «helhetlige løsninger» innen velferdsteknologi noe annet i dag enn det gjorde for noen år siden.

- Tidligere har denne sektoren handlet om egne teknologiske løsninger – som for eksempel en trygghetsalarm. Men nå har folk tilgang på mye mer avansert konsumentteknologi, og har lært seg å bruke dem. Da blir spørsmålet hvordan det offentlige kan bruke disse dingsene. Hvorfor utvikle nye teknologier, og tekniske enheter, når brukeren allerede har konsumentteknologi som kan brukes? Nå handler det om å integrere de enhetene brukere og pleiere allerede har, i de tjenestene kommunene skal yte, sier han. 

«Lifecare Mobil Pleie» er et eksempel på en slik løsning. Det er en app som kan brukes til alt fra arbeidslister, journalføring og dokumentasjon til å åpne dører.

- Har du en bruker på lista over oppdrag, så følger det en elektronisk nøkkel med oppdraget, slik at du kommer deg inn hos brukeren. Med elektroniske låser og nøkler sparer du mye tid, du slipper å kjøre frem og tilbake for å hente og levere nøkler. Samtidig er du mer fleksibel, fordi du alltid har nøkkelen tilgjengelig. Og ikke minst – det er sikrere, da bare personell med de riktige rettighetene kan låse opp døren, sier Resløkken.


Teknologien er ikke utfordringen

Han forteller at de største utfordringene med velferdsteknologi ikke ligger på teknologisiden.

- Teknologien er der. Utfordringer er å integrere den i kommunenes arbeidsprosesser og systemer. Vi må sikre at de teknologiske løsningene blir en naturlig del av hverdagen til folk – slik at de oppfattes som hjelpsomme, og ikke som ekstra arbeid. Dette er noe det jobbes mye med, og der kommer vi inn og prøver å skape helhetlige løsninger. Som for eksempel at trygghetsalarmen havner direkte på hjemmesykepleierens telefon, eller at det varsles når noen ikke har tatt medisinen sin, sier Resløkken.

Resløkken ser også tjenester som involverer innbyggeren selv som en viktig del av fremtidens løsninger.

  - Med ny teknologi og digitalisering har vi muligheten til å utvikle løsninger som gjør innbyggerne bedre i stand til å ta vare på seg selv, sier han.


Tieto på EHiN

31. oktober til 1. november arrangeres EHiN-konferansen (E-helse i Norge) i Oslo Spektrum. Konferansen har som mål å løfte e-helse i Norge – da er selvfølgelig Tieto på plass.

- Tieto ønsker å bidra til å skape et bedre og smartere samfunn. Digitale innbyggertjenester, innovasjon og integrerte løsninger for kommuner og regioner er blant temaene som står høyt på vår agenda. På EHiN vil vi demonstrere hvordan vi bruker ny teknologi, samarbeid og endring av måten vi jobber for å oppnå et smartere samfunn, skriver Nilo Amnzadeh, markedskoordinator i Tieto, om Tietos deltagelse på årets EHiN.

Samarbeid er også stikkordet for hvorfor Tieto er medlem i Norwegian Smart Care Cluster.

- Vi er nok et litt a-atypisk medlem. Men bakgrunnen for å være med i NSCC er at vi har behov for å være i dialog med alle disse selskapene. Og vi har veldig lyst til å lære av startups og mindre selskaper, sier Resløkken.
 

Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListFill 1Fill 1Facebook-04fbGroup 3Fill 1Page 1Group 125Group 3Group 68 Copy 6Group 3Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterFill 1ListGroup 2ArkivNSCC_Logo