Overvåker pasienter om natten

25. feb. 2015

Overvåker pasienter om natten

Tilsynskameraet Nattfred er et webkamera som plasseres ute hos brukere.

Autorisert personell kan logge seg inn på kamera og føre tilsyn, enten at pasient ligger på plass i sengen, eller som tilsyn ved medisinering.

Det er Norsk Telemedisin som har rettighetene i Norge for tilsynskameraet Nattfred.

Dette systemet er i drift i Flekkefjord og Kvinesdal kommuner. Nattfred er et web-kamera som plasseres ute hos bruker tilkoblet en mobil bredbåndsrouter. Det er gjennomført et VRI-prosjekt med Nattfred i Flekkefjord. IRIS har skrevet en rapport fra dette.

Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListFill 1Fill 1Facebook-04fbGroup 3Fill 1Page 1Group 125Group 3Group 68 Copy 6Group 3Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterFill 1ListGroup 2ArkivNSCC_Logo