Overvåker pasienter om natten

25. feb. 2015

Overvåker pasienter om natten

Tilsynskameraet Nattfred er et webkamera som plasseres ute hos brukere.

Autorisert personell kan logge seg inn på kamera og føre tilsyn, enten at pasient ligger på plass i sengen, eller som tilsyn ved medisinering.

Det er Norsk Telemedisin som har rettighetene i Norge for tilsynskameraet Nattfred.

Dette systemet er i drift i Flekkefjord og Kvinesdal kommuner. Nattfred er et web-kamera som plasseres ute hos bruker tilkoblet en mobil bredbåndsrouter. Det er gjennomført et VRI-prosjekt med Nattfred i Flekkefjord. IRIS har skrevet en rapport fra dette.

Arkiv